อัพเดทเมื่อวันที่ 27 ก.พ. 2560

เครื่องล้างจานแบบ Flight type

  • GT-Flt

    รหัสสินค้า : GT-Flt
    ประสิทธิภาพการล้างจาน 7,200 ใบ/ชั่วโมง หรือ 360 ถาด/ชม. เห ...
  • GT-MF

    รหัสสินค้า : GT-MF
    ประสิทธิภาพการล้างจาน 4,800 ใบ/ชั่วโมง หรือ 240 ถาด/ชม. เห ...


Page : « Previous 1 Next » 

(Total 2 Record)


Copy right © 2012 pp-infinite.com. All Right Reserved.

Web Design By Showlnw.com