ปัจจุบันในกระบวนการผลิต เราคัดเลือกแหล่งวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น KAO และ BASF ทำให้ลูกค้าของเราได้ใช้สินค้าของเราได้ใช้สินค้ามาตรฐานระดับพรีเมี่ยม นอกจากนี้เรายังเลือกวัตถุดิบที่มีการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หลีกเลี่ยงการใช้การที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน มีเอกสารจดแจ้ง อย., ปศุสัตว์, MSDS, ใบวิเคราะห์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้ามีคุณภาพดี ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้เรายังใส่ใจต่อชุมชน เราช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ และ กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียเพื่อไม่สร้างมลภาวะต่อชุมชนอีกด้วย

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

แบรนด์ "กรีนพลัส" ซึ่งเป็นแบรนด์คนไทย เพื่อคนไทย

จากประสบการณ์การผลิตมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเรามี

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีคุณภาพ และ มาตรฐาน

การผลิตในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ น้ำยาทำความสะอาดเพื่อ

ครัวเรือนและสำนักงาน น้ำยาทำความสะอาดกลุ่มซักรีด

น้ำยาทำความสะอาดกลุ่มคาร์แคร์ และน้ำยาทำความ

สะอาดเพื่ออนามัยส่วนบุคคล ซึ่งได้รับความไว้วางใจ

จากผู้ประกอบการ โรงพยาบาล โรงแรมโรงเรียน

ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย​

ธุรกิจเริ่มต้นในปี 2550 จากการที่เจ้าของโรงงานเรียนจบจากคณะเภสัชศาสตร์ และมีความสนใจในงานผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ จึงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุดิบจากร้านเคมีภัณฑ์ ส่วนผสม ความต้องการของลูกค้า แล้วจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพตามที่ต้องการและนำมาทดลองผลิต ปรับปรุงอยู่หลายครั้ง จนได้สูตรน้ำยาทำความสะอาดชนิดต่างๆ ที่มีคุณสมบัติและการใช้งานเป็นที่พอใจ จากนั้นจึงเริ่มผลิตออกมาขาย ซึ่งได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและยังช่วบให้ผู้ประกอบการ ประหยัดต้นทุนจากการใช้น้ำยาต่าง ๆ เช่นน้ำยาล้างจาน, น้ำยาทำความสะอาดอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้ประกอบการซื้อน้ำยาทำความสะอาดที่ถูกกว่าเดิม​

WHO

WE ARE

เราคือ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแบรนด์ "กรีนพลัส" ซึ่งเป็นแบรนด์คนไทย เพื่อคนไทยจากประสบการณ์การผลิตมากกว่า 10 ปี ปัจจุบันเรามีผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด

ที่มีคุณภาพ และ มาตรฐานการผลิตในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ น้ำยาทำความสะอาดเพื่อครัวเรือนและสำนักงาน น้ำยาทำความสะอาดกลุ่มซักรีดน้ำยาทำความสะอาดกลุ่มคาร์แคร์ และน้ำยาทำความ

สะอาดเพื่ออนามัยส่วนบุคคล ซึ่งได้รับความไว้วางใจจากผู้ประกอบการ โรงพยาบาล โรงแรมโรงเรียน ร้านอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย​

ธุรกิจเริ่มต้นในปี 2550 จาก

การที่เจ้าของโรงงานเรียน

จบจากคณะเภสัชศาสตร์

และมีความสนใจในงานผลิตภัณฑ์เคมี

ภัณฑ์จึงศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยว

กับวัตถุดิบจากร้านเคมีภัณฑ์ ส่วนผสม

ความต้องการของลูกค้า แล้วจัดหาวัตถุ

ดิบจากแหล่งที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ

และนำมาทดลองผลิต ปรับปรุงอยู่หลาย

ครั้งจนได้สูตรน้ำยาทำความสะอาดชนิด

ต่างๆที่มีคุณสมบัติและการใช้งานเป็นที่

พอใจจากนั้นจึงเริ่มผลิตออกมาขาย ซึ่ง

ได้ผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีและ

ยังช่วยให้ผู้ประกอบการ ประหยัดต้นทุน

จากการใช้น้ำยาต่าง ๆ เช่นน้ำยาล้างจาน,

น้ำยาทำความสะอาดอื่น ๆ นอกจากนี้ผู้

ประกอบการซื้อน้ำยาทำความสะอาดที่ถูก

กว่าเดิม​

ปัจจุบันในกระบวนการผลิต เราคัดเลือก

แหล่งวัตถุดิบในการผลิตที่มีคุณภาพ

มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เช่น

KAO และ BASF ทำให้ลูกค้าของเราได้ใช้

สินค้าของเราได้ใช้สินค้ามาตรฐานระดับ

พรีเมี่ยม นอกจากนี้เรายังเลือกวัตถุดิบ

ที่มีการย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ หลีก

เลี่ยงการใช้การที่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเรามีโรงงานผลิตที่ได้มาตรฐาน

มีเอกสารจดแจ้ง อย., ปศุสัตว์, MSDS,

ใบวิเคราะห์ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าสินค้า

มีคุณภาพดี ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม พร้อมกันนี้เรายังใส่ใจต่อ

 ชุมชน เราช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ

   และ กำจัดขยะและบำบัดน้ำเสียเพื่อ

      ไม่สร้างมลภาวะต่อชุมชนอีกด้วย

น้ำยาทําความสะอาด อเนกประสงค์,น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ,น้ำยาล้างมือ ฆ่าเชื้อ,น้ำยาซักผ้า ลดกลิ่นอับ

บริษัท เพาเวอร์พลัส อินฟินิท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
77 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

สาขา สมุทรปราการ 

999/19-20 หมู่ 9 ถนน สุขุมวิท ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

 

คลิ๊ก เพื่อดูแผนที่

Copyright © 2021 pp-infinite.com. All Right Reserved.​

บริษัท เพาเวอร์พลัส อินฟินิท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
77 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

 

สาขา สมุทรปราการ 

999/19-20 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท

ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง

จ.สมุทรปราการ 10270

คลิ๊ก เพื่อดูแผนที่

น้ำยาดันฝุ่น,สบู่เหลวล้างมือ,น้ำยาล้างจาน ถนอมมือ,น้ำยาทําความสะอาด อเนกประสงค์