วิธีการสั่งซื้อ

1. แจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับการเปิดบิล และจัด    ส่งสินค้า พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
2. แจ้งรายการสินค้า และจำนวนที่ต้องการ
3. ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการรับออเดอร์ พร้อมแจ้งยอดชำระเงินค่าสินค้าและค่าขนส่ง (ถ้ามี)​

วิธีการชำระเงิน

ชำระโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัทฯ และเมื่อลูกค้าชำระเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งการชำระเงินและหลักฐานการชำระเงิน ผ่านทางแฟกซ์ หรือ อีเมล์ หรือ LINE​

ป้ายแบนเนอร์ชำระเงิน

CONTACT US​

บริษัท เพาเวอร์พลัส อินฟินิท จำกัด

เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายขาย 098-2617944 , 

02-7327536

เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายจัดซื้อ 095-2480455

แฟกซ์ 02-3801455

 

อีเมลล์ [email protected]

999/19-20 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง จ.สมุทรปราการ 10270

1. แจ้ง ชื่อ-ที่อยู่ สำหรับการเปิดบิล และจัด   

   ส่งสินค้า พร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ผู้ติดต่อ
2. แจ้งรายการสินค้า และจำนวนที่ต้องการ
3. ทางบริษัทฯจะติดต่อกลับเพื่อยืนยันการ

   รับออเดอร์ พร้อมแจ้งยอดชำระเงินค่าสินค้า

   และค่าขนส่ง (ถ้ามี)​

เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายขาย

098-2617944 , 02-7327536

เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายจัดซื้อ

095-2480455

แฟกซ์ 02-3801455

 

อีเมลล์ [email protected]

น้ำยาทําความสะอาด อเนกประสงค์,น้ำยาดับกลิ่นฆ่าเชื้อ,น้ำยาล้างมือ ฆ่าเชื้อ,น้ำยาซักผ้า ลดกลิ่นอับ

บริษัท เพาเวอร์พลัส อินฟินิท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
77 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สาขา สมุทรปราการ 

999/19-20 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง

จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายขาย 098-2617944 , 02-7317536
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายจัดซื้อ 095-2480455
แฟกซ์ 02-3801455
อีเมลล์ [email protected]

CONTACT US

SEND

Label Text:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

Label Text:

This field is required.

Label Text:

This field is required.

Label Text:

This field is required.

Copyright © 2020 pp-infinite.com. All Right Reserved.​

บริษัท เพาเวอร์พลัส อินฟินิท จำกัด (สำนักงานใหญ่)
77 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

สาขา สมุทรปราการ 

999/19-20 หมู่ 9 ถนนสุขุมวิท

ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมือง

จ.สมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายขาย 098-2617944 , 02-7317536
เบอร์โทรศัพท์ ฝ่ายจัดซื้อ 095-2480455
แฟกซ์ 02-3801455
อีเมลล์ [email protected]

SEND

Label Text:

This field is required.

Thank You!

The form has been successfully sent.

Label Text:

This field is required.

Label Text:

This field is required.

Label Text:

This field is required.

น้ำยาดันฝุ่น,สบู่เหลวล้างมือ,น้ำยาล้างจาน ถนอมมือ,น้ำยาทําความสะอาด อเนกประสงค์